سلامتی خود را تضمین کنید

ما متعهد هستیم که با استفاده از دانش روز دنیا و تلاش اعضا خانواده کافه نان دارچین روزانه با محصولاتی سالم و کامل مهمان سفره های شما باشیم.

 
ادرس

آدرس

ﮔﯿﻼن، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ، ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي، ﺷﻬﺮ رﺷﺖ، ﺷﻬﺮك ﻓﺠﺮ، ﮐﻮﭼﻪ(ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﮐﺮﻣﯽ)، ﺑﻠﻮار (15ﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮك ﻓﺠﺮ)، ﭘﻼك 0، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

ادرس

آدرس شعبه کانادا

1315 Pickering Parkway, Suite 300, Pickering, Ontario, L1V 7G5

شماره-تماس

شماره تماس

01332122658

ایمیل

ایمیل

info@darchin-nancafe.com

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟